ОБЪЯВЛЕНИЯ

Reclamații

Proiectul Învățământul Superior din Moldova

Subproiect «Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat»

Persoanele interesate pot adresa oricare tip de adresări, întrebări, sugestii, solicitări, nemulțumiri sau reclamații privind implementarea Proiectului și subproiectului utilizând următoarele date de contact:

 • comratpedcol@mail.ru
 • tel. 0(298)22504
 • În persoană: str. Lenin 160
 • Verbal: în timpul întâlnirilor, consultărilor sau altor activități de informare și implicare. Nemulțumirile depuse verbal vor fi menționate în procesele-verbale ale ședințelor și înregistrate conform regulamentului proiectului.
 • Lucrătorii Proiectului sau persoanele care doresc să se adreseze anonim pot utiliza numărul de telefon: +37369312166 sau +37368055297

Link la formular de depunere (se atașează fișierul nr. 3):

Răspunsul la orice adresare / feedback privind Proiectul se va oferi într-un termen nu mai mare de 15 zile lucrătoare. Persoanele vor fi informate adițional în cazul extinderii termenului de examinare și privind termenul tentativ de oferire a unui răspuns.

Totodată orice persoană interesată de Proiect se poate adresa echipei de implementare a proiectului din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Pentru detalii accesați aici: https://mec.gov.md/ro/content/proiecte-0

RFQ mobilier — II

1_RFQ traducere — Anunt

1_RFQ editarea și publicarea materialelor didactice — Anunt

Anunț de achiziții repetat RFQ ghiduri_metodologice_Comrat

Anunt_RFQ materiale_didactice_Comrat

1_RFQ ghiduri_metodologice_Comrat — anunt

Anunț instrumente muzicale

Anunț Echipament informațional_Colegiu_Comrat 04.09.23 Aprobat

Anunț_mobilier

1. TERMENI DE REFERINȚĂ Consultant individual pentru instruirea în domeniul dezvoltării personale și a managementului stresului

2. TERMENI DE REFERINȚĂ Consultant individual pentru instruirea în domeniul managementului clasei de elevi

3. TERMENI DE REFERINȚĂ Consultant individual pentru instruirea în domeniul managementului proiectelor și priorităților

4. TERMENI DE REFERINȚĂ Consultant individual pentru instruirea în domeniul procesului educațional.

5. TERMENI DE REFERINȚĂ Consultant individual pentru instruirea în domeniul TIC tehnologiilor informaționale în procesul de predare-învăţare-evaluare și crearea resurselor educaționale digitale deschis

6. TERMENI DE REFERINȚĂ Elaborarea Ghidului metodologic pentru practica «Educație timpurie», calificarea Conducător muzical

7. Termen extins TERMENI DE REFERINȚĂ Elaborarea Ghidului metodologic pentru practica «Educație timpurie», calificarea Educator

8. Termen extins TERMENI DE REFERINȚĂ Elaborarea Ghidului metodologic pentru practica la specialitatea Învățământ primar

9. Termen extins TERMENI DE REFERINȚĂ Elaborarea suportului de curs «Dezvoltare personală în educație timpurie» la specialitatea Educație timpurie

10. TERMENI DE REFERINȚĂ Elaborarea suportului de curs «Didactica limbii ruse» la specialitatea Învățământ primar

11. TERMENI DE REFERINȚĂ Elaborarea suportului de curs «Parteneriat educațional» la specialitatea Educație timpurie

12. TERMENI DE REFERINȚĂ Elaborarea suportului de curs «Psihologia educației» la specialitatea Învățământ primar

13. TERMENI DE REFERINȚĂ Elaborarea suportului de curs Alfabetul muzical la specialitatea Învățământ primar

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații

Lucrări

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova

 • ID Proiect: P167790
 • Titlul subproiectului: «Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat»
 • Titlu: Lucrări de reparație a sălii de clasă specializată la programul „Educație timpurie”
 • Nr.: MD-M. CIACHIR-352875-CW-RFQ

 

 1. Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 — decembrie 2025.Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul a semnat cu IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat Acordul de subfinanțare a subproiectului «Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat».

 1. Conform Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-05 din 24.10.2022 o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribut în cadrul achiziției de lucrări de reparație a sălii de clasă specializată la programul „Educație timpurie”.
 2. IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru realizarea lucrărilor de reparație a sălii de clasă specializată la programul „Educație timpurie” cu suprafața de 155,5 m2, ce includ lucrări de renovare a spațiilor de învățare precum, lucrări de finisare a pereților, reabilitarea pardoselii și a tavanului, lucrări de reabilitare a sistemului de iluminare și electric, modernizarea sistemului de încălzire și ventilare etc., cu perioada de executare a lucrărilor – 6 luni.
 3. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
 4. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare de la managerul de achiziții igor@gmail.com, telefon de contact: 0298 2 60 35, în timpul orelor de lucru  0800-1700.
 5. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos înainte de 18 mai 2023, ora 11:00.

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa de mai jos la 18 mai 2023, ora 11:00.
 2. Adresa menționată mai sus, în punctul 6, 7 este:

 

Biroul 1

Igor Guseinov, managerul de achiziții

str. Lenin, 160, mun. Comrat, MD-3801, Republica Moldova

tel.: 0 298 2 60 35

e-mail: guseinov.igor@gmail.com