CEIAC

ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC DIN REPUBLICA MOLDOVA
GHID DE AUTOEVALUARE

Методология внешней оценки качества для авторизации на временное функционирование и аккредитации образовательных программ и учреждений профессионально-технического, высшего и непрерывного образования.

Procedura operatională (Chestionarea)  https://issuu.com/romanal3/docs/po-01.docx

Acreditare

Atribuțiile de proiect

Agenda для классных руководителей

Ordin de înființare CEIAC

Ordin de modificare CEIAC

Organigrama CEIAC

Plan operațional 2018-2019

Plan de acțiuni CEIAC 2018-2019

Regulamentul CEIAC

Strategia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2018-2019

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2019-2020

Plan înbunitățirea

Plan operațional

Приказ о создании комиссии по Внутреннему оцениванию и Обеспечению качества на 2019-2020 учебный год

Regulament (COVID 19)

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității anul de studii 2020-2021

Plan operațional al secției asigurarea calității pentru anul de învățămînt 2022-2023

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității anul de studii 2021-2022

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității anul de studii 2022-2023