НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. ПОЛОЖЕНИЕ Об организации  и проведении практики учащихся колледжа имени Михаила Чакира, Комрат

2. Autorizația sanitară 2019

3. Положение о деятельности педагогического совета колледжа имени Михаила Чакира, Комрат

4. Положение о функционировании административного совета колледжа имени Михаила Чакира, Комрат

5. Положение по написанию дипломной работы.

6. «Autorizație de securitate la incendiu»

7. Устав колледжа

8. REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea Consiliului metodico-științific Colegiul «Mihail Ciachir» din Comrat

9. REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea Școlii Tânărului Specialist Colegiul «Mihail Ciachir» din Comrat

10. REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

11. Colegiul Mihail Ciachir, raport anual 2019-2020

12. Autorizație sanitară 2020

13. Внутренний регламент колледжа имени Михаила Чакира, Комрат

14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Nr. 1016 от  23.11.2017 об утверждении Национальной рамки квалификаций Республики Молдова

15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 853  от  14.12.2015 об утверждении Перечня направлений профессиональной подготовки, специальностей и квалификаций для послесреднего профессионально-технического и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования

16. GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 816 din 28-07-1998 cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt superior de scurtă durată (colegiilor) şi afilierea lor la instituţiile de învăţămînt superior universitar

17. GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 786 din 23-06-2016 cu privire la crearea, lichidarea şi modificarea denumirii unor instituţii de învăţămînt profesional tehnic